Platby a nastavení záloh
logo
Stravné na školní rok 2022/2023
  • Děti 3-6 let  - dopolední svačina, oběd, odpolední svačina – celkem 32,- Kč
  • Děti s OŠD - dopolední svačina, oběd, odpolední svačina dopolední svačina celkem 36,- Kč
Úplata za předškolní vzdělávání v roce 2022/2023
  • 400,- Kč/dítě
  • Děti, které jdou v září 2024 do školy úplatu za předškolní vzdělávání neplatí.
Výše záloh celkem
  • Děti 3-6 let - 1 150,- Kč /měsíc/dítě
  • Předškoláci - 750,- Kč /měsíc/dítě
  • Děti s OŠD - 830,- Kč /dítě
Způsob platby
  • Účet číslo - 228822369/0300
  • Zpráva pro příjemce: příjmení a jméno dítěte
  • Termín úhrady - k 24. dni v měsíci na měsíc následující